Er det første gang du handler på ThePlanet.dk?

Se her hvordan du handler på vores webshop.

  1. Find den vare du ønsker at, købe online via ThePlanet.dk
  2. Klik på billedet for at, se mere om produktet hvis du ønsker det.
  3. Eller klik på”Køb her” for at, komme til forhandler og købe produktet.

saadan-handler-du